Reklamacje i zwroty

I. ZWROT ZAMÓWIENIA

1. Masz prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów przesyłki zwrotnej w wysokości nie wyższej, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez operatora publicznego (przesyłka lub paczka polecona Poczty Polskiej). Jeśli nie jesteś konsumentem takie uprawnienie Ci nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g) zawartej w drodze aukcji publicznej;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrot zamówienia i związany z tym zwrot należności za zakupiony towar, może być dokonany wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu. Dowodem zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT, może być to również potwierdzenie płatnością kartą kredytową, kartą debetową lub potwierdzenie dokonania przelewu bankowego.

3. Zwrócone przez Ciebie rzeczy powinny być kompletne oraz nie mogą nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. Jeśli stwierdzimy, że rzeczy wykorzystywane były przez Ciebie w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonalności, ponosić będziesz odpowiedzialność za zmniejszenie ich wartości.

4. Zwrotu Twoich płatności dokonamy w ten sam sposób, w jaki je otrzymaliśmy, chyba że zażyczysz sobie zwrotu w innej formie. Forma ta nie będzie wiązać się z powstaniem jakichkolwiek kosztów dodatkowych po Twojej stronie.

5. Jeżeli do zwracanego towaru został naliczony rabat, to Klient otrzymuje wartość towaru pomniejszoną o udzielony rabat tzn. kwotę, którą rzeczywiście zapłacił.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów towarów niespełniających wyżej wymienionych zasad.

II. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczą uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi za wady. Określone są one w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Reklamacja Klienta może być rozpatrzona po okazaniu dowodu zakupu, w szczególności paragonu fiskalnego, faktury VAT, dowodem zakupu może być również potwierdzenie płatnością kartą kredytową, debetową lub potwierdzenie przelewu bankowego.

3. Klient zgłasza się do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub pisząc bezpośrednio na adres kontakt@libellou.com, z dowodem zakupu, celem złożenia reklamacji, podając przyczynę zgłoszenia.

4. Po zgłoszeniu reklamacji Klient prześle produkt w celu rozpatrzenia reklamacji na adres:

Flexible Logistics Services Sp. z o.o.
Pass 20k, Bud.9
05-870 Błonie
woj. mazowieckie

5. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 2 lat od momentu stwierdzenia wady (gdy nie posiada karty gwarancyjnej) lub w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej (reklamacja składana na podstawie gwarancji).

6. Biuro Obsługi Klienta nawiązuje kontakt z Klientem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanych produktów (mailowo lub pismem poleconym) odnośnie decyzji o rozpatrzeniu bądź odrzuceniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzyma informację, czy zakupiony i reklamowany produkt zostanie wymieniony na nowy wolny od wad lub czy nastąpi zwrot gotówki.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta i otrzyma decyzję o zwrocie gotówki to o zwrot należności odbywa się zawsze w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT wraz z kosztem przesyłki jednak nie wyższej niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez operatora publicznego (przesyłka lub paczka polecona Poczty Polskiej). Zwrot jest pomniejszony o wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.

8. W przypadku naprawy produktu zostanie on ponownie wydany Klientowi, uzyskując od niego potwierdzenie odbioru towaru.

9. Przetwarzanie danych osobowych związanych ze zwrotem towarów pełnowartościowych, postępowaniem reklamacyjnym i skargowym określa polityka prywatności.

Przewiń do góry

Czekamy na Twoją opinię!

Oświadczam, że zgadzam się na warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności.  Zgadzam się na kontakty przedstawicieli spółki Yintaro Sp. z o.o. (właściciel marki Libellou) na wskazany adres e-mail w celu przedstawienia oferty marketingowej. Zgoda jest dobrowolna i możesz w każdej chwili ją odwołać.

Specjalna oferta dla Ciebie!

Odbierz 10% zniżki na pierwsze zamówienie oraz otrzymaj ekskluzywne oferty rabatowe!

[FM_form id=”1″]

Oświadczam, że zgadzam się na warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności.  Zgadzam się na kontakty przedstawicieli spółki Yintaro Sp. z o.o. (właściciel marki Libellou) na wskazany adres e-mail w celu przedstawienia oferty marketingowej. Zgoda jest dobrowolna i możesz w każdej chwili ją odwołać.

10%

zniżki dla Ciebie